Lubilu-si logo facebook
tel.:509 274 484
email.:kontakt@lubilusi.pl

Regulamin w Lubili-SI

REGULAMIN ZAJĘĆ/TERAPII

INTEGRACJA SENSORYCZNA „LUBILU-SI”

Podstawą do przyjęcia dziecka na zajęcia W LUBILU-SI jest:

– dla zajęć terapeutycznych prowadzonych metodą SI jest aktualna (przeprowadzona w ciągu ostatniego roku) diagnoza procesów integracji sensorycznej,

– dla treningów EEG Biofeedback (BF) jest aktualna (przeprowadzona w ciągu ostatniego roku) diagnoza QEEG Biofeedback,

– dla treningów umiejętności społecznych (TUS) TUS – Sensorki jest wywiad oraz konsultacja z terapeutą.

Udział w zajęciach może nastąpić tylko i wyłącznie po podpisaniu niezbędnych dokumentów potwierdzających zgodę przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. 

W zajęciach mogą uczestniczyć tylko dzieci zdrowe, bez infekcji.

OGÓLNE

 1. Zajęcia SI, BF i TUS trwają 50 minut. Czas zajęć/terapii może zostać skrócony w przypadku nadmiernego zmęczenia dziecka.
 2. Diagnoza SI oraz BF składa się z dwóch spotkań (praca z dzieckiem oraz omówienie z rodzicem). Czas jest ustalany indywidualnie.
 3. W przypadku spóźnienia na zajęcia w Lubilu-SI, osoba prowadząca nie ma obowiązku przedłużania zajęć, ani ich odrabiania w innym terminie.
 4. Na wizytę należy przybyć 5 minut przed zaplanowaną wizytą.

PŁATNOŚCI

 1. Płatność za zajęcia odbywa się w formie gotówkowej lub przelewem.
 2. Osoby zainteresowane wystawieniem faktury proszone są o poinformowanie o tym fakcie przed rozpoczęciem zajęć.

NIEOBECNOŚCI

 1. Rodzic/opiekun prawny zobowiązują się do odwołania wizyty przypadającej na dany dzień maksymalnie do godziny 9:00 dnia wizyty. Za wizyty nie odwołane w tym terminie pobierana będzie opłata w wysokości 100% ceny danej wizyty.
 2. W przypadku nieobecności zgłaszanej wcześniej niż do godziny 9:00 dnia wizyty nie będzie naliczana opłata za zajęcia. W tym przypadku jest możliwość odrobienia zajęć pod warunkiem wolnego terminu (nie dotyczy zajęć abonamentowych).
 3. Odwoływanie zajęć odbywa się tylko SMS pod numerem telefonu 509-274-484, odwołanie jest zaakceptowane tylko po otrzymaniu wiadomości zwrotnej z podanego numeru (509-274-484).
 4. W przypadku częstego odwoływania zajęć może zostać podjęta decyzja o zakończeniu kontynuacji – wykreśleniu z grafiku w Lubilu-SI. 

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia jak i po skończonych zajęciach   odpowiada rodzic/opiekun.
 2. Rodzic/opiekun zobowiązuje się odebrać dziecko w ustalonym czasie po odbytych zajęciach.

Podpisując niezbędne dokumenty potwierdzające zgodę na udział w zajęciach/terapii rodzic/opiekun prawny akceptuje jednocześnie postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.