Lubilu-si logo facebook
tel.:509 274 484
email.:kontakt@lubilusi.pl

TUS – Trening Umiejętności Społecznych

W związku z COVID-19 zajęcia TUS zostaję zawieszone do odwołania.

TUS – Trening Umiejętności Społecznych

Przed zapisaniem dziecka na zajęcia TUS prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem:
REGULAMIN TUS – TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Dla dzieci w przedziale wiekowym 8-11 lat (2 klasa – 4 klasa).

Cykl zajęć obejmuje 9 spotkań.
I Grupa – dzieci w wieku 4 – 7 lat
Czwartki godz.16:00-17:00.

II Grupa – dzieci w wieku 8 – 11 lat (2- 4 klasa)
Czwartki godz.17:30-18:30.

Koszt całkowity: 630 zł.

Cykle zajęć obejmować będą pracę nad:

1. Umiejętnością zawierania znajomości,
2. Budowaniem wiary we własne siły,
3. Ćwiczeniem umiejętności współpracy w grupie,
4. Doskonaleniem wypowiadania się na forum grupy,
5. Rozpoznawaniem uczuć swoich i innych osób,
6. Radzeniem sobie z emocjami,
7. Doskonaleniem umiejętność empatii,
8. Doskonaleniem umiejętności słuchania,
9. Doskonalenie umiejętności reagowania na krytykę.

Podczas zajęć TUS realizowane będą następujące cele:

– budowanie pozytywnych relacji w kontaktach społecznych,
– rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,
– rozwijanie tolerancji i empatii,
– rozwijanie umiejętności bycia asertywny
– rozpoznawanie emocji
– radzenie sobie z uczuciem złości,
– poznanie i stosowanie reduktorów złości,
– docenianiem swoich sukcesów,
– radzeniem sobie z porażką,
– pozytywnym myśleniem o sobie,
– nauką umiejętnego pomagania innym,
– kształtowaniem samooceny , poznawaniem swoich mocnych stron.

W celu utrwalenia zdobytych umiejętności, dobrze będzie jeśli zwrócą Państwo uwagę na zachęcanie dzieci do stosowania w/w umiejętności w życiu codziennym.

Zajęcia odbywać się będą w Gołkowie przy ul. Gołkowskiej 44.

Serdecznie zapraszamy!