Lubilu-si logo facebook
tel.:509 274 484
email.:kontakt@lubilusi.pl

Trening Umiejętności Społecznych

TUS – Trening Umiejętności Społecznych

Dla dzieci w przedziale wiekowym 9-12 lat.

Cykl zajęć obejmuje 9 spotkań. Wtorki godz.16:30-18:00 Liczba dzieci: 6-8

Koszt całkowity: 820zł.

Cykle zajęć obejmować będą pracę nad:

1. Umiejętnością zawierania znajomości,
2. Budowaniem wiary we własne siły,
3. Ćwiczeniem umiejętności współpracy w grupie,
4. Doskonaleniem wypowiadania się na forum grupy,
5. Rozpoznawaniem uczuć swoich i innych osób,
6. Radzeniem sobie z emocjami,
7. Doskonaleniem umiejętność empatii,
8. Doskonaleniem umiejętności słuchania,
9. Doskonalenie umiejętności reagowania na krytykę.

Serdecznie zapraszamy!