Lubilu-si logo facebook
tel.:509 274 484
email.:kontakt@lubilusi.pl

Integracja Sensoryczna

Metoda Integracji Sensorycznej (SI z ang.Sensory Integration) powstała w Stanach Zjednoczonych a jej autorką jest psycholog, terapeutka, pedagog specjalny Jean Ayres. Metoda ta jest powszechnie znana i stosowana w krajach Europy Zachodniej, USA, Kanadzie, Brazylii, Australii i Nowej Zelandii. Coraz bardziej znana i doceniana w Polsce stanowi istotne wsparcie procesu terapeutycznego.

Jest to proces, w którym mózg segreguje, rozpoznaje, interpretuje oraz łączy ze sobą informacje otrzymane ze wszystkich zmysłów. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego mogą być spowodowane niedojrzałością systemów zmysłowych

 • wzrokowego,
 • słuchowego,
 • dotykowego,
 • proprioceptywnego,
 • przedsionkowego oraz
 • układów węchu i smaku.

Celem terapii integracji sensorycznej jest dostarczenie takiej ilości odpowiednich bodźców sensorycznych, aby dać możliwość prawidłowej pracy centralnego układu nerwowego.

Metoda integracji sensorycznej jest kierowana i stosowana w terapii przede wszystkim dzieci z :

 • z zaburzeniami napięcia mięśniowego,
 • ze słabą koordynacją ruchową,
 • nadruchliwością i problemami w koncentracji uwagi,
 • z trudnościami w nauce,
 • z autyzmem,
 • zespołem Downa i niektórymi zespołami uwarunkowanymi genetycznie,
 • obniżonym poziomem rozwoju intelektualnego,
 • z nadmierną lub zbyt małą wrażliwością na bodźce dotykowe, wzrokowe, słuchowe;

Zajęcia odbywają się w sali wyposażonej w profesjonalny sprzęt do prowadzenia terapii, miedzy innymi: huśtawki, platformy, konik, hamak, trampolina, piłki i wiele innych.

Diagnoza w zakresie integracji sensorycznej zajmuje zwykle 2 spotkania.

I spotkanie:

 • wywiad z rodzicami
 • obserwacja dziecka podczas spontanicznej aktywności
 • próby kliniczne
 • wybrane testy południowo-kalifornijskie

II spotkanie:

 • omówienie wyników
 • przekazanie rodzicom wyników diagnozy oraz zaleceń w formie pisemnej

Zajęcia odbywają się 6 dni w tygodniu – grafik ustalany indywidualnie.

Serdecznie zapraszamy!